பயிற்சி 1

ஜோதிடவியல் அடிப்படை நிலை

மின்னஞ்சல் வழி பயிற்சி

பயிற்சிகாலம் 3 மாதங்கள்

பாடத்திட்டம்

பகுதி 1

பாடம் 1 : ஜோதிடம் ஓர் அறிமுகம்.
பாடம் 2 : ராசிகள் 12 ம் அவற்றின் விவரங்களும்
பாடம் 3 : கிரகங்கள் 9 ம் அவற்றின் விவரங்களும்.
பாடம் 4 : நட்சத்திரங்கள் 27 ம் அவற்றின் விவரங்களும்
பாடம் 5 : பஞ்சாங்கம், பஞ்சாங்கத்தை பயன்படுத்தும் முறைகள்
பாடம் 6 : ஜோதிட சொற்களும் அவற்றிக்கான விளக்கங்களும்

பகுதி 2

பாடம் 1 : ஜாதக கணித அடிப்படை விஷயங்களும் விளக்கங்களும்
பாடம் 2 : வாக்கிய கணித முறையில் ஜாதக கணிதம்
பாடம் 3 : திருக்கணித முறையில் ஜாதக கணிதம்

பகுதி 3

பாடம் 1 : 12 பாவங்களும் அவற்றின் காரகத்துவ்ங்களும்
பாடம் 2 : நவ கிரகங்கள் 12 ராசிகளில் நின்ற பலன்கள்
பாடம் 3 : நவ கிரகங்கள் 12 பாவங்களில் நின்ற பலன்கள்
பாடம் 4 : 12 பாவ அதிபதிகளும் 12 பாவங்களில் மாறி நின்ற
          பலன்கள் 
பாடம் 5 : ஜாதக பலன்களையும், திசா புக்தி பலன்களையும் சரியாக
          தெரிந்துகொள்ள சில சிறப்பு விதிகள் (இதுவரை எந்த ஒரு     
          பயிற்சி மையத்திலும் அடிப்படை ஜோதிட வியலில்
          சொல்லித்தரப்படாத விதிகள்)
பாடம் 6 : திருமணப் பொருத்தங்கள் 10
பாடம் 7 : செவ்வாய் தோஷம் மற்றும் நாக தோஷம் - விளக்கம்


பாடங்கள் PDF வடிவில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைதோறும் மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கப்படும், வீடியோ வகுப்புகளும் அவ்வப்போது அனுப்பி வைக்கப்படும்.

பயிற்சிக்குப்பிறகு உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்கள் தரப்படும்.கட்டணம் ரூ: 3450/= ரூபாய் மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது மட்டும்

மேலும் விவரங்களுக்கு "என்னைப்பற்றி" யில் காண்க.